Regulamin Mistrzostw

I. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI GRY.

1. Organizacja i cel zawodów.

Mistrzostwa Polski w Othello odbywają się w celu wyłonienia: Mistrzów Polski w Othello. Mistrzostwa Polski w Othello zostaną zorganizowane w ramach wspólnych działań Światowej Federacji Othello (WOF), właścicieli zarejestrowanego znaku towarowego Othello oraz Polskiej Federacji Othello i Fundacji Groteka. Zasady i reguły turnieju określono według wytycznych Polskiej Federacji Othello (PFO) i Światowej Federacji Othello (WOF). Organizatorem XIX Mistrzostw Polski w Othello – Warszawa 2021 jest Fundacja Groteka.

Oficjalni przedstawiciele organizatorów.

Dyrektor zawodów – Michał Buka (Fundacja Groteka, Polska Federacja Othello) tel. +48 664 379 309
Gospodarz zawodów – Artur Górski-Motyl (Fundacja Groteka) tel. +48 720 810 504
Sędzia główny – Paweł Rymarowicz (Fundacja Groteka)

Za wsparcie finansowe organizacji XIX Mistrzostw Polski w Othello 2021 organizatorzy dziękują firmie

producent nawozów szlachetnych

1.1 Cel zawodów.

 • Wyłonienie Mistrzów Polski w Othello w roku 2021.
 • Kwalifikacje do kadry Polski na Mistrzostwa Świata w Othello (World Othello Championships)
 • Współzawodnictwo sportowe w grze Othello.
 • Popularyzacja gry Othello jako dyscypliny sportu intelektualnego.
 • Aktywizacja społeczna.

1.2 Data i miejsce rozgrywek.

XIX Mistrzostwa Polski w Othello 2021 odbędą się w dniach 29-30 maja 2021. Turniej rozegrany będzie w kompleksie „Mała Warszawa” ul.Otwocka 14, 03-759 Warszawa.

1.3 Warunki uczestnictwa.

Do turnieju może zgłosić się i uczestniczyć w nim każda osoba z Obywatelstwem Polskim l która zna zasady gry w Othello i akceptuje niniejsze Zasady Mistrzostw Polski w Othello.Status Juniora otrzymuje każdy gracz do 14 roku życia. Między rundami opiekę nad niepełnoletnimi zawodnikami sprawują ich opiekunowie (rodzice).

Aby wziąć udział w Mistrzostwach Polski w Othello 2021 należy:

a) Do dnia 28 maja 2021 wysłać zgłoszenie mailem na adres : othello@groteka.pl o treści:
„Zgłaszam swój udział w XIX Mistrzostwach Polski w Othello 2021.
Imię i Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość zamieszkania, adres mailowy , nr telefonu.

b) Do dnia 20 maja 2021 opłacić wpisowe 100 zł

płatne przelewem na konto: Fundacja Groteka PKO BP 30 1020 1013 0000 0002 0313 2362
W tytule przelewu proszę wpisać : Othello 2021 oraz Imię i nazwisko zawodnika.


Zgłoszenia do turnieju będzie można dokonać również na miejscu w dniu zawodów do godziny 9:30 w
Sekretariacie Turnieju. W takim przypadku opłata dla zawodników którzy nie dokonali zgłoszenia mailowego do
20 maja 2021 wynosi 150 zł płatne gotówką w Sekretariacie Turnieju.

UWAGA ! Przyjęcie zgłoszenia w dniu turnieju jest zależne od ilości wcześniej zarejestrowanych uczestników którzy
opłacili wpisowe i może być niemożliwe.
Potwierdzenie obecności należy dokonać w dniu zawodów do godziny 9.45 w Sekretariacie Turnieju.
Zawodnicy którzy się spóźnią i do tej godziny nie potwierdzą swojej obecności zagrają od II rundy.

2. Warunki gry.

2.1 Konsultacje.

W trakcie gry, gracz nie może przeglądać żadnych notatek, używać niezatwierdzonych urządzeń elektronicznych ani wymieniać jakichkolwiek informacji z inną osobą z wyjątkiem osoby oficjalnej turnieju lub jego przeciwnika oraz z wyjątkiem wezwania widza by wezwać osobę oficjalną turnieju w celu rozwiązania sporu. Wszystkie przypadki nadużyć będą kierowane do głównego dyrektora turnieju, który na podstawie zdrowego rozsądku oceni, jaka kara (jeśli w ogóle) jest konieczna.

2.2 Urządzenia elektroniczne.

Żadne niezatwierdzone urządzenia elektroniczne (telefon komórkowy, laptop, smartwatch …) nie powinny być używane przez graczy lub widzów w sali turniejowej. Jeśli są obecne, należy je wyłączyć.

2.3 Czyszczenie planszy.

Aby zapobiec hałasowi w pokoju gry, gdy gra jest w toku, gracze nie powinni oczyszczać planszy po zakończeniu gry. Wszystkie plansze należy wyczyścić i ustawić w pozycji startowej pomiędzy rundami lub tuż przed rozpoczęciem gry.

2.4 Widzowie.

Widzowie mogą przebywać w sali turniejowej według uznania głównego dyrektora turnieju. Widzowie i inni
zawodnicy mogą obserwować mecz w toku, ale nie mogą w żaden sposób ingerować w przebieg meczu. W
szczególności obserwatorzy muszą powstrzymać się od komentowania gry lub w jakikolwiek sposób rozpraszać graczy.Jeśli jednak widz wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości w grze, może o nich powiadomić głównego dyrektora turnieju lub jednego z jego asystentów. Według uznania dyrektora turnieju sala turniejowa i różne gry mogą być transmitowane na żywo (wideo, kamery internetowe, online). Główny dyrektor turnieju powinien upewnić się, że żadna transmisja lub sprzęt nie przeszkadza graczom ani nie przeszkadza w grze.

2.5 COVID 19

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane aktualnie obowiązujące wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Sportu. Zawodnicy oraz osoby towarzyszące muszą przestrzegać zasad, które zostaną przedstawione podczas odprawy technicznej. Obowiązują maseczki. Zawody odbywają się bez udziału publiczności.

II. FORMAT TURNIEJU.

3. Przegląd.

3.1 Rozgrywki rankingowe.

Odbędą się dwa dni gry turniejowej podczas których rozegranych zostanie 9 rund aby :
a) wybrać czterech graczy, którzy będą walczyć o tytuł Mistrza Polski w Othello w finale.
b) wybrać cztery zawodniczki, które będą walczyć o tytuł Mistrzyni Polski Kobiet w Othello (o ile jest to konieczne,
patrz II.4.2).
c) Wyłonić czterech młodych zawodników, którzy będą walczyć o tytuł Mistrza Polski Juniorów w Othello (o ile jest
to konieczne, patrz II.5.2).

3.2 Mistrz Polski w Othello – Finał.

a) Odbędą się dwa, trzygemowe mecze półfinałowe, jeden rozgrywany między graczami z pierwszego i czwartego miejsca a drugi między graczami z drugiego i trzeciego miejsca (LRM).

b) Odbędą się trzygemowe mecze pomiędzy zwycięzcami półfinałów o tytuł Mistrza Polski w Othello i o trzeciemiejsce pomiędzy dwoma przegranymi półfinalistami.

3.3 Mistrzyni Polski w Othello – Finał.

a) Odbędą się dwie partie półfinałowe, jedna rozegrana między zawodniczkami z pierwszego i czwartego miejsca, a druga między zawodniczkami z drugiego i trzeciego miejsca listy rankingowej kobiet po 9 rundach (LRK).

b) Odbędzie się finał zorganizowany jako pojedynek jednej partii między zwyciężczyniami półfinałów oraz jeden mecz barażowy o trzecie miejsce między dwiema przegranymi półfinalistkami.

3.4 Mistrz Polski Juniorów w Othello – Finał.

a) Odbędą się dwie partie półfinałowe, jedna rozgrywana między Juniorami z pierwszego i czwartego miejsca a druga między Juniorami z drugiego i trzeciego miejsca listy rankingowej juniorów (LRJ).

b) Odbędzie się finał, zorganizowany jako pojedynek jednej gry pomiędzy zwycięzcami półfinałów Juniorów oraz jeden mecz barażowy o trzecie miejsce pomiędzy dwoma przegranymi młodymi półfinalistami

4. System gry.

Stosowany system do rozegrania turnieju będzie zależał od liczby uczestników turnieju, tak jak określono poniżej:
a) Do 8 graczy: dwu kołowy.
b) 9-14 graczy: pojedynczy dwu kołowy
c) 15-24 graczy: zmodyfikowany system szwajcarski.
d) Więcej niż 24 graczy: niezmodyfikowany system szwajcarski.

5. Lista Rankingowa Mistrzostw (LRM).

Po zakończeniu pierwszych 9 rund zawodów Sędziowie sporządzą ostateczną Listę Rankingową Mistrzostw (LRM)
zgodnie z procedurą określoną poniżej.

5.1 Lista tymczasowa.

Najpierw sporządzana jest prowizoryczna lista, w której gracze są uszeregowani według liczby punktów zdobytych w turnieju – za każde zwycięstwo zostanie przyznany jeden punkt, a za każdy remis – pół punktu; w przypadku remisów do rozdzielenia zawodników zostanie użyty mieszany system Brightwell (MBS).
Jeśli dwóch lub więcej graczy ma taką samą liczbę punktów w turnieju, remisy są rozstrzygane poprzez uszeregowanie graczy w kolejności malejącego ilorazu Brightwell (BQ). Jeśli dwóch lub więcej graczy ma taką samą liczbę punktów i ten sam BQ, remisy są rozstrzygane poprzez uszeregowanie graczy w kolejności malejącej liczby zdobytych pionów. Dalsze remisy będą rozstrzygane w dowolny losowy sprawiedliwy sposób (rzut pionem Othello, wyciągnięcie ponumerowanych żetonów z zamkniętego woreczka …).

5.2 Play-off.

 • Jeśli czwarty i piąty gracz z listy tymczasowej mają taką samą liczbę punktów, rozegrają grę barażową.
 • Jeśli trzeci i szósty gracz na liście tymczasowej mają tę samą liczbę punktów, zagrają w play-off.
 • Jeśli drugi i siódmy gracz na liście tymczasowej mają tę samą liczbę punktów, rozegrają grę barażową.
 • Jeśli gracze z pierwszego i ósmego miejsca listy tymczasowej mają tę samą liczbę punktów, zagrają w play-off.
 • W każdym meczu play-off gracz zajmujący wyższą pozycję w rankingu ma do wyboru kolor lub (remis = zwycięstwo) (patrz IV.9).

5.3 Lista końcowa.

Zawodnicy, którzy będą rywalizować w półfinałach to:
• Wszyscy gracze z pierwszej czwórki tymczasowej listy, którzy nie musieli rozgrywać meczów barażowych,
• Wszyscy zwycięzcy meczów play-off.

Ostateczna Lista jest taka sama jak wykaz tymczasowy z trzema modyfikacjami:
a) Czterej zawodnicy zakwalifikowani do półfinałów (patrz wyżej) zajmują miejsca od 1 do 4 zgodnie z ich
kolejnością na mecie na liście tymczasowej.
b) Wszyscy przegrani w meczach playoff zajmują piąte miejsce.
c) Wszyscy gracze, którzy nie znajdują się w pierwszej czwórce i mają taką samą liczbę punktów, są uznawani za
równych. W razie potrzeby (na przykład w celu uzyskania nagrody pieniężnej) remisujący gracze mogą być
indywidualnie klasyfikowani w malejącej kolejności BQ (jak na indywidualnej tymczasowej liście rankingowej).

6. Lista Rankingowa Mistrzostw Kobiet (LRMK).

Po zakończeniu 9 rund zawodów Sędzia sporządzą ostateczną listę rankingową kobiet (LRMK) zgodnie z procedurą
określoną poniżej.

6.1 Lista tymczasowa.

Najpierw sporządzana jest prowizoryczna lista, w której zawodniczki są układane według liczby punktów zdobytych w turnieju – za każde zwycięstwo zostanie przyznany jeden punkt, a za każdy remis – pół punktu; w przypadku remisów do rozdzielenia zawodników zostanie użyty mieszany system Brightwell (MBS).
Jeśli dwie lub więcej kobiet ma taką samą liczbę punktów w turnieju, remisy są rozstrzygane poprzez uszeregowanie
pozycji zawodniczek w kolejności malejącej BQ. Jeśli dwie lub więcej kobiet ma taką samą liczbę punktów i ten sam
BQ, remisy są rozstrzygane poprzez uszeregowanie kobiet w malejącej kolejności według zdobytych pionów. Dalsze
remisy będą rozstrzygane w dowolny losowy sprawiedliwy sposób (rzut pionem do Othello, wyciągnięcie
ponumerowanych żetonów z zamkniętego woreczka …).

6.2 Lista końcowa.

Jeśli jedna lub kilka kobiet zakwalifikuje się do półfinałów Mistrzostw Polski w Othello, żaden półfinał kobiet nie
będzie rozgrywany. Zamiast tego wszystkie kobiety grające w półfinałach MPwO zostaną sklasyfikowane zgodnie z ich końcową kolejnością po finale MPwO i play-offie o trzecie miejsce.
W przeciwnym razie kobiety, które wezmą udział w półfinale kobiet to:
• Wszystkie kobiety w pierwszej czwórce listy tymczasowej.
LRMK jest taka sama jak wykaz tymczasowy, z dwiema modyfikacjami:
a) Cztery kobiety zakwalifikowane do półfinałów zajmują miejsca od 1 do 4 zgodnie z ich kolejnością na liście
tymczasowej.
b) Kobiety, które nie znalazły się w pierwszej czwórce i mają taką samą liczbę punktów, są uznawane za równe.
W obu przypadkach, w razie potrzeby (na przykład w celu uzyskania nagrody pieniężnej), remisy na końcowej liście
można indywidualnie sklasyfikować w malejącej kolejności BQ (jak na tymczasowej liście rankingowej).

7. Lista Rankingowa Mistrzostw Juniorów (LRMJ).

Po zakończeniu pierwszych 9 rund zawodów Sędziowie sporządzą Listę Rankingową Juniorów (LRMJ) zgodnie z
procedurą opisaną poniżej.

7.1 Lista tymczasowa.

Najpierw sporządzana jest lista tymczasowa, w której pozycje młodych zawodników są uszeregowane według liczby
punktów zdobytych w turnieju – za każde zwycięstwo zostanie przyznany jeden punkt, a za każdy remis pół punktu; w przypadku remisów będzie użyty mieszany system Brightwell (MBS).
Jeśli dwóch lub więcej młodych graczy ma taką samą liczbę punktów w turnieju, remisy są rozstrzygane poprzez
uszeregowanie młodych graczy w kolejności malejącej BQ. Jeśli dwóch lub więcej młodych zawodników ma taką samą liczbę punktów i ten sam BQ, remisy są rozstrzygane poprzez uszeregowanie młodych zawodników w malejącej kolejności według liczby zdobytych pionów. Dalsze remisy będą rozstrzygane w dowolny losowy sprawiedliwy sposób (rzut pionem do Othello, wyciągnięcie ponumerowanych żetonów z zamkniętego woreczka …).

7.2 Lista końcowa.

Jeśli jeden lub kilku młodych zawodników zakwalifikuje się do półfinałów Mistrzostw Polski w Othello , żaden półfinał
Juniorów nie będzie rozgrywany. Zamiast tego wszyscy młodzi gracze grający w półfinałach zostaną sklasyfikowani
zgodnie z ich końcową kolejnością po finale MPwO i fazie playoff o trzecie miejsce.
W przeciwnym razie młodzi zawodnicy, którzy będą rywalizować w półfinałach juniorów trzeciego dnia zawodów, to:
• Wszyscy młodzi zawodnicy w pierwszej czwórce tymczasowej listy.
LRMJ jest taki sam, jak wykaz tymczasowy, z dwiema modyfikacjami:
a) Czterej młodzi zawodnicy zakwalifikowani do półfinałów zajmują miejsca od 1 do 4 zgodnie z ich kolejnością na
liście tymczasowej.
b) Młodzi zawodnicy, którzy nie są w pierwszej czwórce i mają taką samą liczbę punktów, są uznawani za równych.
W obu przypadkach, w razie potrzeby (na przykład w celu uzyskania nagrody pieniężnej), młodzi gracze z remisem na ostatecznej liście mogą być indywidualnie sklasyfikowani w malejącej kolejności BQ (jak na tymczasowej liście
rankingowej młodych graczy).

8. Kojarzenia, gdy używany jest system szwajcarski.

8.1 Pierwsza runda.

Pary dla pierwszej rundy ustala się w następujący sposób:

 • Gracze są podzieleni na grupę A, tych, którzy grali w co najmniej jednym półfinale w poprzednich dziesięciu Mistrzostwach Polski w Othello i grupę B, wszyscy pozostali gracze.
 • Dwóch graczy jest wybieranych losowo, jeden z grupy A, a drugi z grupy B. Są oni zestawieni w parę, a gracz z grupy A ma przypisany w pierwszej rundzie kolor czarny.
 • Powtarza się to z zawodnikiem z grupy A przydzielanym na przemian kolorem w pierwszej rundzie czarnym i białym, aż jedna z dwóch grup będzie pusta.Pozostali gracze są dobierani w pary w drodze losowania.
 • Główny dyrektor turnieju będzie odpowiedzialny za dokładną procedurę prowadzącą do par w pierwszej rundzie. Może to zrobić sam lub zlecić graczom losowanie par (lub w jakikolwiek inny sposób), o ile przestrzegana jest powyższa procedura.

8.2 Druga i kolejne rundy.

Przy ustalaniu par na drugą i kolejne rundy w systemie szwajcarskim należy przestrzegać następujących zasad, w malejącej kolejności:
a) Jeśli używany jest niezmodyfikowany system szwajcarski, dwóch graczy, którzy już grali przeciwko sobie, nie
może być ponownie połączonych w parę. Jeśli używany jest zmodyfikowany system szwajcarski, dwóch graczy,
którzy grali ze sobą dwa razy, nie może być połączonych razem.
b) Obaj gracze w parach powinni mieć taką samą liczbę punktów. Jeśli nie jest to możliwe, różnica powinna być
minimalna.
c) W zmodyfikowanym systemie szwajcarskim, jeśli to możliwe, gracze, którzy już grali przeciwko sobie, nie powinni być ponownie parowani.
d) Gracze powinni grać taką samą liczbę razy w czerni i bieli podczas turnieju. Jeśli nie jest to możliwe, różnica
powinna być minimalna.
e) Gracz, który już „wypłynął w górę”, powinien „wypłynąć w dół”, a gracz, który już „wypłynął w dół”, powinie
„wypłynąć w górę”.
f) Gracze powinni zmieniać kolory z rundy na rundę.

8.3 Wycofanie gracza.

Jeśli gracz wycofa się z turnieju, nie może ponownie wejść. W szczególności nie może zakwalifikować się do żadnego półfinału lub finału. Jednak jego wynik w momencie wycofania zostanie wpisany do LRM i uwzględniony w
tymczasowej LR. Gracz, który się wycofał, nie będzie brany pod uwagę przy rundach parowania po wycofaniu się, a
zamiast tego do procesu parowania zostanie wprowadzony fałszywy gracz o nazwie „BYE”. Zobacz także Dodatek A, aby zobaczyć wpływ wycofanego gracza na obliczanie MBS.

III. PÓŁFINAŁ I FINAŁ

9. Zwycięstwo w meczu trzygemowym.

 • Zawodnik zajmujący wyższą pozycję na LRM ma wybór koloru w pierwszej partii w meczu.
 • Każdy gracz otrzyma jeden punkt za każdą wygraną i pół punktu za każdy remis w meczu. W drugiej grze kolory zostaną odwrócone.
 • Jeżeli gracz wygra zarówno pierwszą, jak i drugą partię meczu, wówczas zostanie on ogłoszony zwycięzcą, a trzecia partia nie zostanie rozegrana.
 • Wybór koloru do trzeciej partii, jeśli to konieczne, zostanie przyznany graczowi posiadającemu większą liczbę zdobytych pionów w dwóch pierwszych grach. W przypadku remisu, gracz zajmujący wyższą pozycję na LRM będzie miał wybór koloru.
 • Na koniec trzech gemów zwycięzcą zostaje gracz, który ma więcej punktów w meczu. Jeżeli po trzech grach obaj gracze mają taką samą liczbę punktów, do wyłonienia zwycięzcy należy wykorzystać łączną liczbę zdobytych pionów w tych trzech grach. W przypadku dalszego remisu, gracz zajmujący wyższą pozycję w IFRL zostanie ogłoszony zwycięzcą.

10 Mistrzostwa Polski w Othello

10.1 Półfinał.

Po 9 rundach zawodów czwórka najlepszych zawodników z LRM zmierzy się w półfinale. Każdy mecz półfinałowy
będzie meczem do zwycięstwa w trzech partiach. Najwyżej sklasyfikowany gracz w LRM będzie grał przeciwko czwartemu w rankingu graczowi, a drugi w rankingu gra przeciwko trzeciemu w rankingu graczowi. Dwóch zwycięzców półfinałów przejdzie do finału.

10.2 Playoff o trzecie miejsce.

Dwóch przegranych w półfinale rozegra jedną partię play-off o trzecie miejsce. Ten mecz rozpocznie się w tym samym czasie, co pierwszy mecz finału MPwO. Zawodnik zajmujący wyższą pozycję na LRM ma wybór koloru lub wygranej przy remisie (patrz IV.9).

10.3 Finał.

Finał będzie rozegrany jako mecz trzygemowy. Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Polski w Othello 2021.

11. Mistrzostwa Polski Kobiet w Othello.

11.1 Półfinały kobiet

 • Jeśli jedna lub kilka kobiet zakwalifikuje się do półfinałów MPwO, żaden półfinał kobiet nie będzie rozgrywany. Zamiast tego wszystkie kobiety grające w półfinałach MPwO zostaną sklasyfikowane zgodnie z ich końcową kolejnością po finale MPwO i play-offie o trzecie miejsce.
 • Kobieta z wyższym rankingiem otrzyma tytuł Mistrzyni Polski Kobiet w Othello 2021.
 • Jeśli żadna kobieta nie zakwalifikuje się do półfinałów MPwO to najwyżej sklasyfikowana kobieta w LRMK zagra z czwartą kobietą w rankingu. Druga w rankingu kobieta w LRMK zmierzy się z trzecią w rankingu kobietą.
 • Każdy mecz półfinałowy będzie meczem jednego meczu. W każdym półfinale zawodniczka zajmująca wyższą pozycję w LRMK ma do wyboru kolor lub wygraną przy remisie (patrz IV.9)
 • Dwóch zwycięzców półfinałów przejdzie do finału.
 • Oba mecze rozpoczną się w tym samym czasie, co drugie mecze półfinału MPwO.

11.2 Dogrywka kobiet o trzecie miejsce.

Dwie przegrane w półfinale zawodniczki rozegrają jeden mecz play-off o trzecie miejsce. Ten mecz rozpocznie się w tym samym czasie, co pierwszy mecz finału MPwO i playoff MPwO o trzecie miejsce. Zawodniczka zajmująca wyższą pozycję w rankingu LRMK ma wybór koloru lub wygranej przy remisie (patrz IV.9).

11.3 Finał kobiet

 • Jeden mecz finałowy zostanie rozegrany pomiędzy dwoma zwycięzcami półfinałów kobiet. Ten mecz rozpocznie się w tym samym czasie, co drugi mecz finału MPwO.
 • Zawodniczka zajmująca wyższą pozycję w rankingu LRMK ma wybór koloru lub wygrywa remis (patrz IV.9).
 • Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrzyni Polski Kobiet w Othello 2021.

12 Juniorzy do lat 14 Mistrzostwa Polski w Othello.

12.1 Półfinały Juniorów

 • Jeśli jeden lub kilku młodych zawodników zakwalifikuje się do półfinałów MPwO, żaden półfinał Juniorów nie będzie rozgrywany. Zamiast tego wszyscy młodzi gracze grający w półfinałach MPwO zostaną sklasyfikowani zgodnie z ich końcową kolejnością po finale MPwO i fazie playoff o trzecie miejsce.
 • Młody zawodnik z wyższym rankingiem otrzyma tytuł Mistrza Świata Juniorów Othello 2021.
 • Jeśli żaden młody zawodnik nie zakwalifikuje się do półfinałów MPwO to najwyżej sklasyfikowany młody gracz LRMJ zmierzy się z czwartym młodym graczem. Drugi młody gracz w LRMJ zmierzy się z trzecim młodym graczem.
 • Każdy mecz półfinałowy będzie meczem jednej partii.
 • W każdym półfinale młodszy gracz z wyższego miejsca w LRMJ ma do wyboru kolor lub wygraną w remisie (patrz IV.9)
 • Dwóch zwycięzców półfinałów przejdzie do finału.
 • Oba mecze rozpoczną się w tym samym czasie, co pierwsze mecze półfinałów MPwO.

12.2 Playoff Juniorów o trzecie miejsce

 • Dwóch przegranych w półfinale juniorów rozegra jeden mecz play-off o trzecie miejsce. Ten mecz rozpocznie się o tej samej godzinie, co trzecie mecze półfinałów MPwO (nawet jeśli trzeci mecz nie jest potrzebny do półfinałów MPwO).
 • Młody zawodnik z wyższego miejsca w LRMJ ma do wyboru kolor lub wygraną w remisie (patrz IV.9).

12.3 Finał Juniorów

Jeden mecz finałowy zostanie rozegrany między dwoma zwycięzcami półfinałów młodych. Ten mecz rozpocznie się w tym samym czasie co trzecie mecze półfinału MPwO (nawet jeśli trzeci mecz nie jest potrzebny do półfinałów MPwO).

 • Zawodnik zajmujący wyższą pozycję w rankingu LRMj ma wybór koloru lub remis+wygrana.(patrz IV.9).
 • Zwycięzca otrzyma tytuł Mistrza Polski Juniorów w Othello 2021.

IV. ZASADY I PUNKTACJA W GRACH

13. Tempo gry i zegary.

 • Do mierzenia czasu we wszystkich grach turniejowych będą używane zegary cyfrowe. W ciągu pierwszych 9 rund każdy gracz będzie miał 25 minut na wykonanie wszystkich ruchów w jednej grze.
 • W każdym meczu play-off po 9 rundach gracze również mają 25 minut na partię.
 • Podczas wszystkich półfinałów każdy gracz ma 30 minut na partię. We wszystkich finałach każdy gracz ma 30 minut na partię.
 • We wszystkich play-offach o trzecie miejsce każdy gracz ma 30 minut na partię.
 • Jeśli z jakiegokolwiek powodu te limity czasowe nie mogą zostać zastosowane, partie nigdy nie powinny być rozgrywane z mniej niż 25 minutami na każdego gracza na partię.

14. Sędzia stolikowy

Tam, gdzie to możliwe, główny dyrektor turnieju wyznaczy jednego z sędziów turniejowych, który będzie sędzią
stolikowym w grze turniejowej. Sędzia stolikowy jest odpowiedzialny za sporządzenie transkrypcji gry, jej
transmitowanie, jeśli ma to zastosowanie, przestrzeganie zasad Othello i zapewnienie płynnego przebiegu gry.
Przed rozpoczęciem gry sędzia stolika powinien upewnić się, że obaj gracze mają wystarczającą liczbę pionów, aby
ukończyć grę. Obowiązkiem sędziego jest regulowanie zegara i umieszczanie go po prawej stronie gracza z czarnymi kolorem (chyba że obaj gracze postanowią inaczej). Podczas gry sędzia stolikowy powinien próbować sporządzić transkrypcję gry bez wymagania od zawodników ogłaszania swoich ruchów. Nigdy nie wolno dopuścić, aby proces prowadzenia dokumentacji zakłócał koncentrację gracza.
Jeżeli podczas gry gracz zostaje bez pionów, sędzia stolikowy zadba o to, aby dostateczna liczba pionów została
przeniesiona od przeciwnika. W tym celu może zatrzymać zegary na wymagany czas. Jeśli gra turniejowa nie ma przypisanego sędziego stołowego, obaj gracze są odpowiedzialni za zapis gry na dostępnych formularzach do zapisu. Jeśli wymagana jest inna pomoc, każdy z graczy może zatrzymać zegar i wezwać głównego dyrektora turnieju lub wyznaczonego asystenta. Jeśli podczas gry powstanie jakikolwiek spór, główny dyrektor turnieju może zażądać transkrypcji od obu graczy w celu rozstrzygnięcia sporu. Jeśli tylko jeden gracz może stworzyć ze swojej transkrypcji którą przedstawia istniejącą pozycję, ta transkrypcja zostanie wykorzystana do rozstrzygnięcia sporu.

15. Przedmioty na planszy.

Żadne przedmioty nie mogą być umieszczane na planszy, z wyjątkiem pionów Othello tworzących pozycję i jednego
piona Othello używanego przez gracza do wykonania jego ruchu.

16. Ruch

 • Gracz nie może wykonać ruchu w czasie przeciwnika. Jeśli gracz to zrobi, jego przeciwnik może wezwać głównego dyrektora turnieju, który zrobi wszystko, co konieczne (np. Skoryguje czas graczy w górę lub w dół).
 • Jeśli gracz zapomni nacisnąć swój zegar po swoim ruchu, jego przeciwnik może mu to powiedzieć i zachęca się go do tego.
 • Żaden widz, poza sędzią stolikowym, głównym dyrektorem turnieju lub jednym z jego asystentów, nie może ostrzec gracza, że zapomniał nacisnąć swój zegar. W takim przypadku główny dyrektor turnieju powinien wyprosić widza z sali turniejowej i może nałożyć na widza karę wymienioną w sekcji V.2.
 • Gracz zobowiązuje się do ruchu, jeśli dotknie szachownicy ręką lub pionem, z widocznym zamiarem wykonania ruchu na dane pole. W takim przypadku, pod warunkiem, że gracz ma legalny ruch na to pole, musi ruszyć się na pierwsze pole, którego dotknie, i nie może zmienić zdania i zamiast tego przenieść się na inne pole, nawet jeśli jego przeciwnik upoważni go do cofnięcia ruchu.Celem tej zasady jest zapobieganie odwracaniu uwagi przeciwnika lub przeszkadzaniu mu przez niezdecydowanego gracza i przesłaniania widoku przeciwnika na szachownicę. Gracz nie jest związany tą zasadą, jeżeli w opinii sędziego stolikowego przypadkowo dotknął danego pola.
 • Gdy gracz zaangażuje się w ruch, jest zobowiązany do odwrócenia wszystkich przechwyconych pionów. Musi to zrobić jedną ręką, a następnie tą samą ręką nacisnąć zegar (nawet jeśli jego przeciwnik spasuje później).
 • Jeśli po zagraniu ruchu gracz zapomni nacisnąć swój zegar, sędzia stolikowy powinien mu to powiedzieć.
 • Gracz musi potwierdzić, że musi spasować, naciskając swój zegar.

17. Nielegalne posunięcia

17.1 Procedura

W przypadku, gdy powstanie spór, którego nie można rozwiązać zgodnie z poniższymi zasadami (np. Spór o
pozycję na stole, spór co do tego, czy wystąpił błąd, itp.) Przy stole, na którym nie ma sędziego stolikowego, gracze
powinni zwrócić uwagę na pozostały czas przy stole. zegary i natychmiast wezwać dyrektora turnieju lub jednego z
jego asystentów w celu rozwiązania sporu. Sędzia stołowy jest obecny, aby egzekwować zasady Othello. Błędny ruch w grze, który właśnie został wykonany, ale nie został jeszcze odebrany, może zostać zgłoszony sędziemu stolikowemu przez dowolnego gracza, głównego dyrektora turnieju lub jednego z jego asystentów (ale nie przez widza, który powinien wezwać głównego dyrektora turnieju, który zadecyduje, co robić). Gdy sędzia stolikowy (lub główny dyrektor turnieju lub jeden z jego asystentów) zauważy lub zostanie poinformowany o takim błędzie, powinien zastosować następującą procedurę:
a) Zatrzymać zegar.
b) Skorygować błąd samodzielnie, oraz
c) Ponownie uruchomić zegar gracza, który ma wykonać ruch.
Jeżeli przy stole nie ma sędziego stołowego, którykolwiek z graczy może zasygnalizować błąd w zagraniu ruchu, który został właśnie wykonany, ale nie otrzymał jeszcze odpowiedzi. Następnie przyjmuje się następującą procedurę:
a) Zatrzymać zegar.
b) Niech ten gracz naprawi błąd i
c) Ponownie uruchomi zegar gracza, który ma zrobić ruch.

17.2 Przyjęcie stanowiska

Tylko ostatnie posunięcie podlega reklamacji u sędziego. Kiedy gracz zobowiązuje się do nowego posunięcia, milcząco akceptuje pozycję na szachownicy bez zmian i ani on, ani żaden sędzia nie mogą później starać się naprawić poprzedniego błędu.

5.3 Nieczytelna pozycja

Zawodnicy muszą wykonywać swoje ruchy i wyśrodkować piony tak, aby pozycja była wyraźnie czytelna.
Jeżeli w opinii sędziego stolikowego pozycja stanie się nieczytelna, powinien on podjąć wszelkie działania, aby ją
poprawić (w tym zatrzymać zegary i przeglądać transkrypcję). Może również poprosić głównego dyrektora turnieju o nałożenie kary na gracza, który popełnił wykroczenie

18. Domyślne ustawienia czasu.

18.1 Koniec czasu

Gracz przegrywa grę, chyba że może wykonać ostatnie posunięcie, odwrócić wszystkie odpowiednie piony i zatrzymać zegar, zanim skończy się czas na jego zegarze. Jeśli jego czas się skończy, przegrywa on grę, a jego przeciwnik wygrywa niezależnie od pozycji na szachownicy.

18.2 Czas dodawany 2 min.

W tym momencie obaj gracze dostają dwie dodatkowe minuty na dokończenie partii . Gra jest kontynuowana już
ustalonym wynikiem końcowym (przegrał gracz któremu skończył się czas) tylko w celu określenia ilości zdobytych
pionów.

18.3 Liczenie pionów po dodanym czasie.

 • Gracz, który wygrał partię przez koniec czasu przeciwnika ma zagwarantowane zwycięstwo przynajmniej 33-31.
 • Jeśli graczowi, który przegrał partię przez czas, skończy się czas po raz drugi, mecz jest punktowany 64-0.
 • Jeżeli skończy się czas gracza który wygrał, gracz któremu jako pierwszemu skończył się czas przegrywa mecz z wynikiem 31-33.
 • Jeśli gra skończy się przed upływem dodanego czasu wynik gry jest taki jak na planszy jeśli jest korzystniejszy dla wygranego niż 33-31.
 • Jeśli nie to niezależnie od pozycji na planszy gra kończy się wynikiem 33-31.

19. Punktacja.

Na koniec gry, jeśli obaj gracze wykonali swoje ruchy w wyznaczonym czasie, zwycięzcą zostaje gracz z większą
liczbą pionów swojego koloru na planszy. Oficjalny wynik gry zostanie określony przez zliczenie pionów każdego
koloru na planszy, zliczając puste pola dla zwycięzcy.
W przypadku remisu wynik zawsze będzie wynosił 32-32. Jeśli któremuś z zawodników skończy się czas, punktacja
odbywa się jak w pkt.18.3 powyżej.
Jeżeli zawodnik z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie dokończyć gry lub odmawia jej dokończenia, oficjalny
wynik to 64-0 na korzyść przeciwnika.
Po zakończeniu gry obaj gracze powinni podpisać protokół zawodów, potwierdzając tym samym, że zgadzają się na
ostateczny wynik i przekazać go osobie oficjalnej turnieju.

20. Wybór koloru lub remis = zwycięstwo

Kiedy gracz ma możliwość wyboru koloru gry lub wygranej w przypadku remisu, ma do wyboru:
a) Samodzielne decydowanie o kolorze i jeśli gra zakończy się remisem, jego przeciwnik zostanie ogłoszony zwycięzcą lub
b) Umożliwienie przeciwnikowi wyboru koloru i ogłoszenie siebie jako zwycięzcy w przypadku remisu.
Kiedy gracz może wybrać swój kolor do gry, musi ogłosić swój wybór głównemu dyrektorowi turnieju i przeciwnikowi
co najmniej pięć minut przed rozpoczęciem gry.

21. Zasady dla graczy ze specjalnymi potrzebami.

Jeśli główny dyrektor turnieju stwierdzi, że gracz ma specjalne potrzeby, może on mieć asystenta, który może wykonać niektóre lub wszystkie z następujących czynności (w zależności od potrzeb gracza):

 • naciśnięcie zegara,
 • Powiadamianie gracza o pozostałym czasie,
 • Powiadamianie gracza, gdy jego przeciwnik zakończy swoją turę,
 • Umieszczanie i odwracanie pionów (po wskazaniu przez gracza ruchu w sposób zatwierdzony przez Sędziego
  stolikowego),
 • Zabezpieczyć wszelkie inne potrzeby, które główny dyrektor turnieju uważa za konieczne, aby zapewnić graczowi sprawiedliwe i zrównoważone szanse na udział w turnieju.
 • W żadnym momencie asystent nie może w inny sposób ingerować w grę ani dawać wskazówek zawodnikowi.
 • Jeśli zawodnik z upośledzeniem wzroku musi użyć rąk do wyczucia szachownicy w celu określenia pozycji, otrzyma on do analizy dodatkową planszę sensoryczną. W takim przypadku do zegara gracza z dysfunkcją wzroku należy doliczyć dodatkowe 5 minut, aby zapewnić dodatkowy czas na przeniesienie posunięcia między planszami.
 • Gracze z wadą wzroku otrzymają do dyspozycji plansze sensoryczne ułatwiające grę. Potrzebę posiadania planszy sensorycznej w takim przypadku należy zgłosić przy zgłoszeniu zawodnika jednak nie później niż do 20 maja 2021.

21. Kary

W celu wyegzekwowania zarówno reguł Othello, jak i przepisów Mistrzostw Polski, główny dyrektor turnieju (i tylko on ) może nałożyć kary na gracza lub na widza. Nakładając kary, główny dyrektor turnieju powinien dostosować ich wysokość do wagi przewinienia i nigdy nie karać gracza, który nie popełnił przewinienia. Decyzja głównego dyrektora zawodów jest ostateczna.

Główny dyrektor turnieju może nałożyć następujące kary na gracza lub na widza:
a) Usunięcie czasu z zegara zawodnika popełniającego wykroczenie i / lub dodanie dodatkowego czasu do zegara przeciwnika.
b) Zmiana końcowego wyniku meczu na korzyść przeciwnika gracza popełniającego przewinienie
c) Ogłaszanie remisu lub przyznanie zwycięstwa przeciwnikowi gracza, który popełnił wykroczenie.
d) Czasowe lub ostateczne wydalenie gracza lub widza z sali turniejowej.
e) Wykluczenie gracza z turnieju (który później będzie traktowany jako wycofany).

22. Uwagi końcowe. RODO

 • Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań udziałem uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
 • Administratorem danych uczestników Mistrzostw Polski w Othello jest Fundacja Groteka.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 • Wszyscy gracze milcząco zgadzają się na ten zbiór zasad.
 • Udział w Mistrzostwach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

HARMONOGRAM Mistrzostw Polski w Othello 2021

O ile Organizator nie postanowi inaczej,zawody będą organizowane w następujący sposób:

Harmonogram godzinowy:

Sobota 29.05.2021 r.

O godz 8:45 – Otwarcie lokalu. Do godz 9:40 – Rejestracja zawodników, potwierdzenie udziału w mistrzostwach.
09:45 – Rozpoczęcie Mistrzostw Polski w Othello 2021.
10:00 – I runda
11:00 – II runda
12:00 – III runda
13:00 – IV runda
14:00 – przerwa obiadowa
15:00 – V runda
16:00 – VI runda
17:00 – VII runda

Niedziela 30.05.2021 r.

O godz 8:45 – Otwarcie lokalu.
09:30 – VIII runda
10.30 – IX runda
11:30 – Półfinały
14:00 – przerwa obiadowa
15:00 – Finały
18:00 – Zakończenie XIX Mistrzostw Polski w Othello 2021, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.
19:00 – Koniec.

XIX MISTRZOSTWA POLSKI W OTHELLO Warszawa 2021
PULA NAGRÓD.

Nagrody – Klasyfikacja Generalna

I. miejsce – Oficjalny tytuł „Mistrz Polski w Othello 2021”. Akredytacja Polskiej Federacji Othello na najbliższe
Mistrzostwa Świata. Puchar, medal, nagroda finansowa 1000 PLN, nagroda rzeczowa.
II. miejsce – Oficjalny tytuł „Wicemistrz Polski w Othello 2021”. Akredytacja Polskiej Federacji Othello na
najbliższe Mistrzostwa Świata. Medal, nagroda finansowa 500 PLN, nagroda rzeczowa.
III. miejsce – Oficjalny tytuł „II Wicemistrz Polski w Othello 2021”. Akredytacja Polskiej Federacji Othello na
najbliższe Mistrzostwa Świata. Medal, nagroda finansowa 300 PLN, nagroda rzeczowa.
IV. miejsce – Nagroda rzeczowa.
V. miejsce – Nagroda rzeczowa.
VI. miejsce – Nagroda rzeczowa.
VII.miejsce – Nagroda rzeczowa.

Nagrody – Klasyfikacja Kobiet

I. miejsce – Oficjalny tytuł „Mistrzyni Polski w Othello 2021”. Akredytacja Polskiej Federacji Othello na najbliższe
Mistrzostwa Świata. Puchar, medal, nagroda finansowa 500 PLN, nagroda rzeczowa.
II. miejsce – Nagroda rzeczowa
III. miejsce – Nagroda rzeczowa

Nagrody – Klasyfikacja Juniorów

I. miejsce – Oficjalny tytuł „Mistrz Polski Juniorów w Othello 2021”. Akredytacja Polskiej Federacji Othello na
najbliższe Mistrzostwa Świata. Puchar, medal, nagroda finansowa 300 PLN, nagroda rzeczowa.
II. miejsce – Nagroda rzeczowa
III. miejsce – Nagroda rzeczowa

Wszyscy uczestnicy Mistrzostw Polski w Othello 2021 otrzymają dyplom uczestnictwa oraz pamiątkowy znaczek.
Nagrody finansowe nie są łączone w przypadku zajęcia nagrodzonego miejsca w klasyfikacji generalnej i jednocześnie
w klasyfikacji kobiet i / lub juniorów. W takim przypadku gracz otrzymuje nagrodę z klasyfikacji którą wybiera.