Kilka rad na dobry początek

  1. Starajcie się mieć mniej pionów niż przeciwnik (chodzi tutaj oczywiście tylko o początkową fazę gry).
  2. Starajcie się zając centrum planszy (4 centralne pola, w pierwszych kilku ruchach). 
  3. Unikajcie odwracania zbyt wielu pionów przeciwnika leżących na brzegach – położonych na krawędziach bieżącego układu na planszy.
  4. Unikajcie budowania ścian składających się wyłącznie z twoich pionów, na krawędzi pozycji. 
  5. Starajcie się grupować swoje piony na przylegających do siebie polach (nie tworzyć odizolowanych pól), zajmowanie wielu rozproszonych pozycji osłabia naszą pozycję  na planszy.
  6. Unikajcie zajmowania pól na bandach planszy zbyt szybko (w początkowej fazie gry).