Historia gry Othello w Polsce                 II Ogólnopolski Turniej w Othello. Warszawa 1985 r.